Transmisja rozpocznie się na tej stronie za:
Loading...

Od zwłóknienia do włóknienia
- choroby śródmiąższowe płuc przez przypadki

Kierownik Naukowy kursu: dr hab. n. med. Katarzyna Górska.

Komitet naukowy:
dr hab. n. med.
Katarzyna Górska
(pulmonolog)
dr hab. n. med.
Piotr Korczyński
(pulmonolog)
lek.
Joanna Żuchowska
(radiolog)
lek.
Jacek Wakuliński
(radiolog)

PROGRAM

17:00 - 17:05
Przywitanie uczestników

17:05 - 17:25
ILA - nieprawidłowości śródmiąższowe płuc – spojrzenie radiologa
dr Joanna Żuchowska
17:25 - 18:10
Algorytm diagnostyczny chorób śródmiąższowych płuc AD2022
dr hab. Katarzyna Górska
18:10 - 18:45
Diagnostyka inwazyjna w ILD - komu? jaka?
dr hab. Piotr Korczyński
18:45 - 19:05
Kwalifikacja do nowego program leczenia nintedanibem śródmiąższowej choroby płuc w przebiegu twardziny układowej (ILD-SSc) – perspektywa członka Zespołu Koordynacyjnego
dr hab. Katarzyna Górska
19:05 - 19:25
Nowe możliwości konsultacji wielospecjalistycznych dla chorych z śródmiąższowymi chorobami płuc – platforma Konsylium Online
dr Jacek Wakuliński
19:25 - 19:40
Dyskusja

Strona przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy.
Prosimy o potwierdzenie danych.

Dziękujemy
Numer PWZ:
Email:
Telefon:
Imię:
Nazwisko:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., w celu przekazywania informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim.

Administrator danych osobowych - Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą - ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Adres e-mail: info.waw@boehringer-ingelheim.com; telefon: +48 22 699 0 699

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
iod.waw@boehringer-ingelheim.com.

Zgody marketingowe
Zgadzam się na otrzymywanie od Boehringer Ingelheim Sp. z o. o., informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim, przekazywanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, również z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, drogą:

Rozmowa telefoniczna:
tak
nie
SMS/MMS:
tak
nie
Wiadomości email:
tak
nie
Chcę uczestniczyć w podobnych wydarzeniach w przyszłości
Zatwierdź

Tak, chcę otrzymać przypomnienie SMS na 30 minut przed wydarzeniem

Dziękujemy
Numer telefonu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. w celu przekazywania informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim.
Zatwierdź
Zamknij
Chcę otrzymać SMS przed wydarzeniem