Transmisja rozpocznie się na tej stronie za:
Prosimy o udzielenie odpowiedzi
{% question.question %}
{% item.content %}
Szanowni Państwo,

Zapraszam Państwa do aktywnego udziału w cyklu 5 spotkań pod wspólnym tytułem „WeBI ONCO EDU”. Do każdego spotkania zaprosiliśmy wybitnych specjalistów w dziedzinach takich jak: patomorfologia, biologia molekularna, torakochirurgia, pulmonologia, radioterapia i onkologia kliniczna. W trakcie każdego spotkania prezentowane będą również ciekawe i trudne przypadki kliniczne. Dotyczyć one będą niedrobnokomórkowego raka płuca.
Czwarte spotkanie on-line, które odbędzie się 29 października (czwartek) o godz: 18:00 poświęcone będzie leczeniu ukierunkowanemu molekularnie na oś EGFR.
Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu.

Do zobaczenia w nowym wirtualnym świecie.
Prof. dr hab. n med. Dariusz M. Kowalski
Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca

Strona przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy.
Prosimy o potwierdzenie danych.

Dziękujemy
Numer PWZ:
Email:
Telefon:
Imię:
Nazwisko:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., w celu przekazywania informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim.

Administrator danych osobowych - Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą - ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Adres e-mail: info.waw@boehringer-ingelheim.com; telefon: +48 22 699 0 699

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
iod.waw@boehringer-ingelheim.com.

Zgody marketingowe
Zgadzam się na otrzymywanie od Boehringer Ingelheim Sp. z o. o., informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim, przekazywanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, również z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, drogą:

Rozmowa telefoniczna:
tak
nie
SMS/MMS:
tak
nie
Wiadomości email:
tak
nie
Chcę uczestniczyć w podobnych wydarzeniach w przyszłości
Zatwierdź

Tak, chcę otrzymać przypomnienie SMS na 30 minut przed wydarzeniem

Dziękujemy
Numer telefonu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. w celu przekazywania informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim.
Zatwierdź
Zamknij
Chcę otrzymać SMS przed wydarzeniem