Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam do udziału w naszej Ogólnopolskiej Konferencji naukowo - szkoleniowej pod tytułem: „Nowe refundacje – program lekowy jako przewodnik w leczeniu raka płuca”, która odbędzie się dnia 14 września 2021r. o godz. 18.00 w formie webinaru.

Konferencja poświęcona jest bardzo istotnej problematyce, nowym programom lekowym dostępnym w leczeniu raka płuca. Program obejmuje całościowe spojrzenie na w/w tematykę.

Zapraszam do udziału, do zobaczenia i usłyszenia.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski

Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować korzystając z formularza na tej stronie.
Rejestracja jest BEZPŁATNA.

Komitet naukowy:

prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski
Od 1980 jest zatrudniony w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii. Uzyskał specjalizacje z chorób wewnętrznych, z chorób płuc oraz alergologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1985 r. Przebywał na stażach naukowych w Instytucie Pasteura w Lille 1987 r. i 1990 r. W latach 1990-1992 był stypendystą Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych i pracował w National Institute for Occupational Safety and Health w Morgantown (West Virginia) jako Senior Associate. W roku 1993 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1998 r. tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest autorem 222 pełnych prac w czasopismach naukowych i autorem i redaktorem 4 monografii. Od 1997 roku jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą alergicznych chorób układu oddechowego, wpływu pyłu organicznego na układ oddechowy, nowotworów płuc – badania genetyczne i molekularne.
pokaż więcej
pokaż mniej
dr n. med. Izabela Chmielewska
Doktor nauk medycznych, posiada specjalizację chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej. Jest adiunktem w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii. Odbyła staże zagraniczne w Washington University w St. Louis oraz Princess Margaret Cancer Center w Toronto. Nieustannie poszerza swoją wiedzę, biorąc czynny udział w kongresach w Polsce i za granicą. Dzielenie się wiedzą traktuje, jako swoją misję. Jednak najwięcej satysfakcji daje jej praca przy łóżku chorego. Zajmuje się pacjentami z rakiem płuc od 2006 r. Doświadczenie praktyczne zdobywa również prowadząc liczne badaniach kliniczne, głównie w tematyce raka płuc.
pokaż więcej
pokaż mniej
dr n. med. Tomasz Jankowski
Onkolog kliniczny, radioterapeuta. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studium Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.Miejsce Pracy: Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Kliniczny Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy SPSK4.Zainteresowania: diagnostyka i leczenie raka płuc, diagnostyka i leczenie raka piersi, leczenie raka prostaty, terapie spersonalizowane i immunoterapia w onkologii. Doświadczenie w prowadzeniu badańklinicznych fazy II i III jako główny badacz i współbadacz. Koordynator krajowy w badaniach klinicznych (rak piersi, rak żołądka). Wieloletni kierującyZespołem Leczenia Raka Piersi (Breast Cancer Unit) w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.
pokaż więcej
pokaż mniej
dr n. med. Michał Szczyrek
Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc. Adiunkt w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na co dzień opiekuje się pacjentami z rakiem płuc oraz przewlekłą niewydolnością oddechową.
pokaż więcej
pokaż mniej
dr n. med. Magdalena Wójcik-Superczyńska
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, związana z Kliniką Pneumonologii Onkologii i Alergologii SPSK4 w Lublinie. Lekarz specjalista z zakresu chorób wewnętrznych oraz chorób płuc. Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracy pt. "Rola czynników immunologicznych i klinicznych wpływających na rokowanie w niedrobnokomórkowym raku płuca". Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczestniczka licznych kongresów krajowych i zagranicznych. Autor i współautor publikacji naukowych. Prowadzi wykłady w ramach szkoleń specjalizacyjnych organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Współbadacz w licznych badaniach klinicznych z zakresu onkologii i pulmonologii.
pokaż więcej
pokaż mniej

Rejestracja

Administratorem danych osobowych jest: Medorado Sp. z o. o. z siedzibą ul. Księcia Janusza I Starego 13H 05-500 Piaseczno, email: office@medorado.com, telefon: 730 906 147
Zgody marketingowe:
Zgadzam się na otrzymywanie od Medorado Sp. z o. o., informacji o charakterze marketingowym: reklamy, oferty oraz inne informacje pochodzące od Medorado Sp. z o. o. lub partnerów biznesowych Medorado Sp. z o. o., przekazywanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, również z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, drogą:
Wiadomości email:
Tak
Nie
SMS/MMS:
Tak
Nie
Rozmowa telefoniczna:
Tak
Nie
Akceptuję
Regulamin

SPONSORZY

PROGRAM KONFERENCJI

18.00 – 18.05
Powitanie uczestników konferencji
18.05 – 18.20
Leczenie anty-EGFR
dr n. med. Tomasz Jankowski
Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wykład sponsorowany przez firmę Astra Zeneca
18.20 – 18.35
Inhibitory antyangiogenne w II linii leczenia NDRP- nowości
dr n. med. Izabela Chmielewska
Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wykład sponsorowany przez firmę Boehringer Ingelheim
18.35 – 18.50
Leczenie pacjentów z rearanżacją ALK
dr n. med. Michał Szczyrek
Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wykład sponsorowany przez firmę Roche
18.50 – 19.00
Przerwa reklamowa
19.00 – 19.15
Immunoterapia w leczeniu konsolidacyjnym po RT-CHT
dr n. med. Magdalena Wójcik-Superczyńska
Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wykład sponsorowany przez firmę Astra Zeneca
19.15 – 19.30
Możliwości zastosowania immunoterapii w leczeniu NDRP
dr n. med. Izabela Chmielewska
Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wykład pod patronatem firmy MSD
19.30 – 19.45
Immunoterapia w leczeniu DRP
dr n. med. Izabela Chmielewska
Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wykład sponsorowany przez firmę Roche
19.45 – 20.00
Podsumowanie
Prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski
Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ORGANIZATOR

MS PNEUMED Janusz Milanowski
Ul. Północna 18/U1, 20-064 Lublin
NIP: 7123363169
REGON: 369575453

Kontakt:
mspneumed@gmail.com
tel. 603 777 429, 603 410 670